Smrt – tarot karta koja nepotrebno uliva strah

Jedna od najneshvaćenijih karata u špilu je tarot Smrt karta. Ova karta često izaziva strah i zbunjenost kod onih koji nisu upoznati sa njenim značenjem. 

Karta smrti je jedna od 22 karte Velike Arkane u tarot špilu, a često se prikazuje kao skeletna figura na konju, koja drži kosu ili zastavu sa belom ružom na njoj. 

Razgovaraćemo o nekim uobičajenim zabludama o karti Smrti i kako je tumačiti u pozitivnom svetlu. Dodatno, otkrićemo vam značenje tarot Smrti karte u različitim kontekstima. 

Ispitaćemo simboliku ove sudbinske karte, njeno tradicionalno tumačenje i značaj u različitim tarot čitanjima. 

Tarot Smrt karta – objašnjenje vizuelnog prikaza

Figura skeleta predstavlja ideju da je smrt prirodni deo ciklusa života i da se svemu mora doći kraj.

Međutim, neki tarot špilovi prikazuju skelet na konju sa kapuljačom, što predstavlja anonimnost i ideju da je smrt nepristrasna i da utiče na sve podjednako.

Konj na kome figura jaše može se posmatrati kao simbol snage i moći, dok kosa predstavlja ideju odsecanja onoga što više nije potrebno. 

Pritom, konj takođe može da varira po izgledu. U nekim špilovima, konj je beo, simbolizujući čistoću i nove početke. Dok kod drugih je konj crne boje, predstavljajući misteriju i nepoznate aspekte smrti.

Zastava sa belom ružom na njoj simbolizuje čistotu, obnovu i ponovno rođenje. Ruža se često doživljava kao simbol ljubavi i nade, a predstavlja ideju da i u najmračnijim trenucima uvek postoji šansa za nove početke.

Tradicionalno tumačene Smrt tarot karte

Karta Smrti se često pogrešno shvata kao bukvalna smrt. Međutim, u Tarotu, karta Smrti retko znači fizičku smrt. Umesto toga, to označava veliku promenu ili transformaciju u nečijem životu. 

Može predstavljati kraj veze, posla ili faze života, ali može predstavljati i nove početke i mogućnosti.

Karta Smrti je moćan simbol transformacije i promene i može se posmatrati kao pozitivna karta u mnogim kontekstima. Često se tumači kao poziv da se napusti prošlost i prihvati novo. Ovo može biti težak proces, ali je neophodan za rast i lični razvoj.

U nekim špilovima Tarota, karta Smrti je zamenjena karticom „Transformacija“ ili „Preporod“. Ove karte imaju slično značenje kao i karta Smrti, ali se često tumače u pozitivnijem svetlu.

Ukoliko vidite kartu Smrti u tarotu, zapitajte se šta treba da se oslobodite da biste krenuli napred. Koje promene su neophodne za vaš lični rast i razvoj? 

Zapamtite da je karta Smrti simbol transformacije i ponovnog rođenja, i da čak i u najmračnijim trenucima uvek postoji šansa za nove početke.

Karta Smrti u tarot čitanjima

Karta Smrt može se pojaviti u različitim tipovima tarot čitanja, a njeno značenje može varirati u zavisnosti od njenog položaja u širenju i ostalih karata oko nje. 

Navešćemo nekoliko primera kako se karta Smrti može tumačiti u različitim čitanjima.

  • Čitanje od tri karte;

Karta Smrti može predstavljati prošli događaj koji još uvek utiče na sadašnjost. Može sugerisati da je vreme da se odvojimo od prošlosti i krenemo dalje.

  • Čitanje – keltski krst;

Karta Smrti može predstavljati veliku promenu ili transformaciju koja dolazi u bliskoj budućnosti. Može sugerisati da ova promena može biti teška, ali je neophodna za lični rast i razvoj.

  • Ljubavno čitanje – tarot;

Karta tarot Smrt može predstavljati kraj veze. Može sugerisati da je vreme da se oslobodite toksične ili neispunjavajuće veze i pređete na nešto bolje.

  • Poslovno čitanje – tarot;

Karta Smrti može predstavljati kraj posla ili karijere. Može sugerisati da je vreme da se istraže nove mogućnosti i krene drugačijim putem.

Karta Smrti tarot – uobičajene zablude 

Postoje mnoge zablude o karti Smrti u tarotu. Jedan od najčešćih je da karta smrti uvek znači fizičku smrt. Kao što smo razgovarali, to nije slučaj. 

Karta Smrti predstavlja transformaciju i promenu, i dok to ponekad može uključivati kraj fizičkog života, češće se povezuje sa promenama u nečijem životnom putu, odnosima ili ličnom rastu.

Ohrabruje nas da napustimo ono što nam više ne služi i prihvatimo nove mogućnosti.

Dodatno, često nosi poruku oslobađanja i predaje. U životu se često držimo stvari, ljudi ili situacija koje nam više ne služe, iz straha, navike ili vezanosti,a karta Smrti nas podseća da ponekad moramo da se oslobodimo ovih stvari da bismo krenuli napred i rasli.

Oslobađanje i predaja može biti teško, posebno kada se osećamo vezano za ono čega se puštamo. Međutim, karta Smrti nas ohrabruje da verujemo da će sve na kraju uspeti i da verujemo u prirodni ciklus života i Smrti.

Kada se oslobodimo i predamo, otvaramo se novim mogućnostima i prilikama. Stvaramo prostor za rast i transformaciju i oslobađamo se tereta prošlosti.

Da li je tarot Smrt karta negativna?

Još jedno pogrešno shvatanje je da je karta Smrti uvek negativna

Smrt je prirodan i neizbežan deo života, ali je često tema od koje zaziremo ili je potpuno izbegavamo.

Karta Smrti nas podseća da smo smrtna bića i da je naše vreme na ovoj zemlji ograničeno. Ovo može biti teška realizacija, ali može biti i izvor motivacije i inspiracije.

Kada se suočimo sa svojom smrtnošću, primorani smo da se suočimo sa pitanjem šta je zaista važno u životu. Ohrabreni smo da u potpunosti živimo u sadašnjem trenutku i da cenimo vreme koje imamo

Podsećamo se da je život dragocen i da je svaki trenutak prilika da se stvori nešto smisleno!

Suočavanje sa smrtnošću takođe može biti izvor utehe. Kada prihvatimo neizbežnost smrti, možemo pronaći mir u saznanju da su naše borbe i izazovi privremeni i da postoji veći ciklus života i smrti čiji smo deo.

Sve u svemu, karta Smrti u tarotu nas ohrabruje da oslobodimo i predamo ono što nam više ne služi i da se suočimo sa svojom smrtnošću sa hrabrošću i milošću.