Psihologija

Psihologija je proučavanje ljudskog uma i ponašanja. To je fascinantna nauka koja može pružiti uvid u to zašto razmišljamo i delujemo na određeni način.

Od ranih pionira psihologije, poput Sigmunda Frojda i B. F. Skinera, do najnovijih istraživanja kognitivne neuronauke i pozitivne psihologije, ova oblast je dala značajan doprinos našem razumevanju ljudske prirode…

Šta je psihologija – aspekti psihologije

Postoje različite psihološke škole i oblasti psihologije a psihologija ima različite aspekte izučavanja.

Razvojna psihologija

Jedan od najvažnijih aspekata psihologije čijim izučavanjem se bavi psihologija razvoja je razumevanje različitih faza ljudskog razvoja.

Postoje četiri glavne faze razvoja: detinjstvo, detinjstvo, adolescencija i odraslo doba. Svaka faza je obeležena specifičnim kognitivnim, emocionalnim i društvenim promenama, a razumevanje ovih promena može nam pomoći da bolje razumemo sebe i druge.

Faza novorođenčeta je prva faza razvoja, a počinje od rođenja i traje do oko 2 godine. Tokom ovog perioda, bebe razvijaju svoja čula, motoričke veštine i osnovne kognitivne sposobnosti. Oni uče da prepoznaju svoje negovatelje i formiraju vezanosti, i počinju da istražuju svoju okolinu. Kako razvijaju jezičke veštine, počinju da komuniciraju i formiraju društvene odnose sa drugima.

Detinjstvo je druga faza razvoja, a počinje oko 2 godine i traje do oko 12. godine. Tokom ovog perioda, deca nastavljaju da razvijaju svoje kognitivne sposobnosti, jezičke i društvene veštine. Počinju da formiraju sopstveni identitet i uče da razmišljaju apstraktno. Takođe počinju da razvijaju osećaj morala i uče da razlikuju dobro od pogrešnog.

Adolescencija je treća faza razvoja, a počinje oko 12. godine i traje do oko 18. godine. Tokom ovog perioda, adolescenti doživljavaju značajne fizičke, emocionalne i društvene promene. Razvijaju osećaj sebe i identiteta i počinju da stvaraju intimne odnose sa drugima. Oni takođe istražuju svoju nezavisnost i autonomiju, što ponekad može dovesti do sukoba sa roditeljima ili autoritetima.

Odraslo doba je završna faza razvoja, a počinje oko 18 godina i traje do kraja života. Tokom ovog vremena nastavljamo da razvijamo naše kognitivne sposobnosti i socijalne veštine, ali se takođe suočavamo sa novim izazovima i odgovornostima. Možemo osnovati porodice, nastaviti karijeru i razviti nova interesovanja i hobije. Takođe se suočavamo sa izazovima starenja i možda ćemo morati da se prilagodimo promenama u našim fizičkim i kognitivnim sposobnostima.

Psihologija ličnosti – teorije ličnosti

Drugi važan aspekt psihologije je razumevanje različitih teorija ličnosti.

Postoji mnogo različitih teorija ličnosti, ali neke od najpoznatijih uključuju Frojdovu psihoanalitičku teoriju, Maslovovu humanističku teoriju i osobine ličnosti velikih pet.

Frojdova psihoanalitička teorija postavlja da je naša ličnost pod uticajem naših nesvesnih želja i sukoba. Prema Frojdu, naša ličnost je podeljena na tri dela: id, ego i superego. Id je nesvesni deo naše ličnosti koji je vođen našim instinktima i željama, dok je ego svesni deo naše ličnosti koji pokušava da posreduje između da i spoljašnjeg sveta. Superego je deo naše ličnosti koji predstavlja našu savest i moral.

Maslovova humanistička teorija postavlja da je naša ličnost oblikovana našom potrebom za samoaktualizacijom, ili potrebom da dostignemo svoj puni potencijal kao ljudska bića. Prema Maslovu, imamo hijerarhiju potreba, što uključuje fiziološke potrebe, potrebe za bezbednošću, potrebe za ljubavlju i pripadanjem, potrebe za poštovanjem i potrebe za samoaktualizacijom. Kako ispunjavamo svaki nivo potreba, krećemo se u hijerarhiji ka samoaktualizaciji, koju karakteriše osećaj svrhe i ispunjenosti.

Osobine ličnosti velikih pet, takođe poznate kao model pet faktora, pretpostavljaju da se naša ličnost može opisati u smislu pet dimenzija: otvorenost za iskustvo, savesnost, ekstraverzija, prijatnost i neuroticizam. Smatra se da su ove osobine relativno stabilne tokom našeg života i da mogu uticati na naše ponašanje i interakcije sa drugima.

Psihologija i važnost mentalnog zdravlja

Psihologija takođe uključuje proučavanje mentalnog zdravlja i mentalnih bolesti. Mentalno zdravlje se odnosi na naše ukupno emocionalno i psihičko blagostanje, dok se mentalna bolest odnosi na širok spektar stanja koja utiču na naše misli, emocije i ponašanja.

Neke od najčešćih mentalnih bolesti uključuju depresiju, anksioznost, bipolarni poremećaj, šizofreniju i poremećaje ličnosti.

Psiholozi koriste različite metode za proučavanje ljudskog uma i ponašanja, uključujući eksperimente, ankete, studije slučaja i opservacione studije. Oni mogu raditi u različitim okruženjima, uključujući škole, bolnice, preduzeća i privatne prakse, a mogu se specijalizovati u oblastima kao što su klinička psihologija, socijalna psihologija, razvojna psihologija ili kognitivna psihologija.

Sve u svemu, psihologija je fascinantno i raznoliko polje koje nam može pomoći da bolje razumemo sebe i druge. Proučavanjem različitih faza razvoja, teorija ličnosti, mentalnog zdravlja i mentalnih bolesti, možemo steći uvid u složeno funkcionisanje ljudskog uma i ponašanja.