Carica – tarot karta koja simbolizuje žensku energiju

Carica tarot karta je jedna od najmoćnijih i najznačajnijih karata velike arkane tarot špila. Po redosledu je treća karta u tarotu, a često se povezuje sa obiljem, plodnošću i majčinstvom. 

Tokom 50-ih godina prošlog veka, mnogi tumači tarota su smatrali da je ova karta veoma slična Papisi, međutim danas su njihova uverenja drugačija. Carica je karta ženske moći koja nosi bogatstvo simbolike. Njena značenja nam mogu ponuditi dublji uvid u različite aspekte života, uključujući odnose, karijeru i duhovnost, a u nastavku teksta ćemo detaljnije pričati o različitim tumačenjima ove karte.

Carica tarot značenje i obrnuto značenje

Kada se tarot karta Carica pojavi u čitanju, ona može sugerisati na period rasta, obilja i prosperiteta. Ona ukazuje na vreme negovanja i brige za sebe ili druge, a takođe može da predstavi kreativne ili umetničke poduhvate u životu.

U nekim slučajevima, Carica može označiti potrebu da se povežete sa prirodom i cenite njenu lepotu i bogatstvo. Takođe je vezana za prirodni svet i cikluse života. Ona predstavlja energiju rasta, kako fizičkog tako i emocionalnog i simbol je negujuće moći zemlje. U nekim tumačenjima, karta Carice može predstavljati i ideju izobilja i materijalnog uspeha.

Ukoliko se u tarot čitanju tarot karta Carica pojavi okrenuta naopačke, potrebno je razmotriti njeno obrnuto značenje

Kada se karta Carice pojavi obrnuto, to može ukazivati na nedostatak negovanja ili emocionalnog ispunjenja. Takođe postoji mogućnost da ona predstavlja poteškoće sa plodnošću ili kreativne blokade. Uz to, ona može sugerisati na potrebu da se ponovo povežete sa svojom unutrašnjom ženskom energijom i prihvatite brigu o sebi i ljubav prema sebi.

Carica tarot – ljubav 

U ljubavnom tarot čitanju, karta Carice ukazuje na brižan i negovan odnos. Ona označava snažnu vezu sa partnerom koji oličava kvalitete kao što su ljubaznost, empatija i emocionalna podrška. 

Energija nežnosti je neophodna u svakoj zdravoj vezi, a ova karta može sugerisati da je ispitivač pozvan da prihvati svoju saosećajnu i negujuću stranu kada su u pitanju romantične veze i da se fokusira na stvaranje okruženja sa mnogo ljubavi i podrške za sebe i svog partnera.

Pored toga, Carica može predstavljati plodnost i obilje, što se tumači na nekoliko različitih načina u kontekstu ljubavi. S jedne strane, upućuje na to da je ispitivač u fazi svog života u kojoj je spreman da zasnuje porodicu, dok ponekad označava da je potrebno produbiti posvećenost svom partneru. 

Za one koji traže vezu, Carica može predstavljati želju za partnerom koji ceni ljubav, porodicu i dom. Osim toga, ona ukazuje na potrebu da se usredsredite na ljubav prema sebi pre ulaska u vezu.

Kod ljudi koji imaju poteškoće u svojim odnosima, pojava Carice može ponuditi smernice o važnosti komunikacije, empatije i saosećanja. Ova karta pokazuje potrebu da se u vezi da prioritet emocionalnom blagostanju i većoj brizi.

Prikaz i simbolika karte Carica

Carica se obično prikazuje kao kraljevska žena koja sedi na prestolu ili okružena prirodom, često sa krunom ili oreolom od zvezda. Ponekad drži skiptar i štit sa simbolom Venere, rimske boginje ljubavi, lepote i plodnosti.

Tarot karta Carica predstavlja ženski arhetip i otelotvorenje kvaliteta kao što su negovanje, plodnost, kreativnost i senzualnost. Ona je povezana sa elementom zemlje. Među planetama, njen pandan je Venera koja predstavlja ljubav, harmoniju i lepotu, dok je horoskopski znak sa kojim se povezuje Ovan.

Sve u svemu, karta Carice predstavlja negovanje i kreativne aspekte ženstvenosti, obilja i rasta. Njeno pojavljivanje u čitanju tarota može ponuditi uvid u teme majčinstva, plodnosti, kreativnosti i prosperiteta.

Papisa i Carica – razlika između dve karte u tarotu

Carica i Prvosveštenica ili Papisa su dve značajne karte u špilu tarota i često se povezuju sa ženskom energijom i intuicijom. Iako imaju neke sličnosti, one takođe predstavljaju različite aspekte simbolike tarota.

Carica je karta koja predstavlja obilje, negovanje i kreativnost. Često se prikazuje kao trudna žena, okružena bujnom prirodom, i simbolizuje plodnost i moć majčinstva. Carica je povezana sa elementom Zemlje i predstavlja materijalni svet i fizičke aspekte života.

S druge strane, Papisa predstavlja intuiciju, misteriju i nepoznato. Često je prikazana kao žena pod velom, koja sedi između dva stuba, i simbolizuje skriveno znanje i tajne univerzuma. Ona je povezana sa elementom vode i predstavlja emocionalne i duhovne aspekte života.

Dok obe karte predstavljaju žensku energiju, Carica je više fokusirana na materijalne i fizičke aspekte života, dok je Prvosveštenica usresređena na duhovne i intuitivne aspekte. 

Carica je o negovanju i stvaranju obilja, dok je Papisa o pristupu skrivenom znanju i mudrosti u nama samima.

Kada se u čitanju tarota Carica i visoka sveštenica pojave zajedno, to može sugerisati ravnotežu između materijalnih i duhovnih aspekata života ili potrebu za balansiranjem intuicije i praktičnosti. Zajedno, one mogu predstavljati potpuni spektar ženske energije i moći.

Na Astrologis platformi možete pročitati sve o tarotu, kao i o značenju pojedinačnih karata u okviru velike i male arkane. Čitajte nas i otkrijte kakve poruke vam šalju tarot karte!