dark-moon-1

Tarot majstori i gledanje u karte

Tarot majstori i gledanje u karte, postoje već vekovima i predstavljaju deo ljudske istorije i kulture. Tarot gledanje u karte je oduvek bilo interesantan ljudima različitih profila, a današnji razvoj tehnologije omogućio nam je da ponudimo online tarot usluge i mogućnost da se tarot majstor kontaktira u istom trenutku kada vam je njegov savet potreban. Zajedno sa svojim tarot majstorom, pitaj tarot i Istraži bogatu simboliku tarot karata i veštine kakva je gatanje u karte. Dođite do nesvakidašnjih uvida koji vam mogu ponuditi drugačiju perpektivu života i izazova koje on nosi.

Pitaj tarot online - pouzdani tarot majstor na par klikova od vas

Tarot majstor je zanimanje koje opstaje već vekovima – a činjenica da imamo mogućnost da nam danas tarot majstor tumači tarot online, dokaz je da su ljubavno gatanje u karte i druge tarot usluge iznova zanimljive ljudima svih generacija i profila. Arhetipovima i simbolima tarota bavili su se neki od najvećih svetskih umova – a oni su nesumnjivo duboko ukorenjeni u teorijsku i umetničku tradiciju zapadne civilizacije. Simbolika tarot karata je neprolazna, baš kao i uvidi i odgovori do kojih nam tarot majstor pomaže da dođemo. Istražite ljubavni tarot, gledanje u tarot karte i vanvremenske simbole karata koji imaju odgovor na vaša pitanja. Astrologis daruje svakog pozivaoca sa jednim amuletom za sreću, zdravlje i opšte blagostanje.

Tarot karte online

Tarot karata ima tačno 78.
Pogledajte koje tarot karte za gatanje postoje, a naši tarot majstori će ih rado protumačiti za vas:

Velika arkana

Mag (Čarobnjak)
Vrhovna sveštenica (Prvosveštenica)
Carica
Car
Prvosveštenik (Papa)
Ljubavnici
Kočija
Snaga
Pustinjak (Hermit)
Točak sreće
Pravda
Obešeni čovek
Smrt
Umerenost
Đavo
Kula
Zvezda
Mesec
Sunce
Sud (Sudnji dan)
Svet
Luda

 

Mala arkana

Pehari

Kralj pehara
Kraljica pehara
Vitez pehara
Paž pehara
Deset pehara
Devet pehara
Osam pehara
Sedam pehara
Šest pehara
Pet pehara
Četiri pehara
Tri pehara
Dva pehara
As pehara

Novčići

Kralj novčića
Kraljica novčića
Vitez novčića
Paž novčića
Deset novčića
Devet novčića
Osam novčića
Sedam novčića
Šest novčića
Pet novčića
Četiri novčića
Tri novčića
Dva novčića
As novčića

Mačevi

Kralj mačeva
Kraljica mačeva
Vitez mačeva
Paž mačeva
Deset mačeva
Devet mačeva
Osam mačeva
Sedam mačeva
Šest mačeva
Pet mačeva
Četiri mača
Tri mača
Dva mača
As mačeva

Štapovi

Kralj štapova
Kraljica štapova
Vitez štapova
Paž štapova
Deset štapova
Devet štapova
Osam štapova
Sedam štapova
Šest štapova
Pet štapova
Četiri štapa
Tri štapa
Dva štapa
As štapova

Pozovi tarot majstora i osvoji vredan amulet

Naši tarot majstori