Egipatski horoskop

egipatsko pismo, hijeroglifi

Stari Egipćani su bili poznati po svom naprednom znanju u astronomiji i astrologiji. Za njih, proučavanje zvezda i planeta nije bilo samo naučno delovanje, već duboko duhovno. Egipatski horoskop i astrologija bili su usko povezani sa njihovom kulturom i verskim uverenjima, i korišćeni su za sve, od predviđanja budućnosti do smernica za vođenje svakodnevnog života. 

Za razliku od zapadne astrologije, koja se zasniva na 12 sazvežđa zodijaka, egipatski horoskop se zasnivao na 12 lunarnih meseci i povezivao se sa različitim životinjama i božanstvima. Verovalo se da je svaka osoba rođena pod određenim znakom zodijaka, što je uticalo na njenu ličnost, sudbinu i sreću. 

U nastavku ćemo istražiti kakav je to bio egipatski horoskop, uključujući i astrologiju starih Egipćanja, njihov kalendar kalendar, istoriju horoskopa i 12 znakova zodijaka.

egipatsko pismo, hijeroglifi

Egipatska astrologija

Egipatska astrologija se zasnivala na posmatranju kretanja planeta, zvezda i sazvežđa, koji su viđeni kao moćne sile koje su uticale na svakodnevni život. 

Stari Egipćani su verovali da je svaka osoba rođena pod određenim znakom zodijaka, koji je bio povezan sa drugom životinjom i božanstvom. Ovi znaci su bili zasnovani na ciklusima Meseca i kalendaru starog Egipta, koji je imao 12 meseci od po 30 dana, sa pet dodatnih dana dodanih na kraju godine. 

Drevni egipatski horoskop uključivao je životinje kao što su lav, nilski konj, pavijan i zmija, kao i bogove i boginje kao što su Horus, Izida i Anubis. Smatralo se da svaki znak ima svoje jedinstvene karakteristike, snage i slabosti, koje se mogu koristiti za predviđanje sudbine osobe. 

Proučavanje egipatske astrologije bila je složena i sofisticirana praksa, koja je uključivala ne samo posmatranje zvezda i planeta, već i tumačenje snova, predznaka i simbola.

Egipatski kalendar

Stari Egipćani su imali složen sistem merenja vremena koji je bio usko vezan za njihova verska uverenja i poljoprivredni ciklus, a ova vrsta horoskopa je bila usko povezana sa tim verovanjima. 

Egipatski kalendar se zasnivao na ciklusima Meseca, pri čemu je svaki mesec odgovarao jednom punom lunarnom ciklusu. Međutim, pošto je lunarni ciklus nešto kraći od solarne godine, egipatski kalendar je prilagođen dodavanjem pet dana na kraju svake godine. 

Ovi dani su smatrani nesrećnim i povezani su sa haosom i neredom. Kalendar je bio podeljen na tri godišnja doba: akhet (poplava), peret (rast) i šemu (žetva). Svako godišnje doba bilo je povezano sa različitim poljoprivrednim ciklusom i bilo je obeleženo verskim festivalima i ceremonijama. 

Egipatski kalendar je korišćen u različite svrhe, uključujući zakazivanje poljoprivrednih aktivnosti, vreme verskih ceremonija i beleženje istorijskih događaja. Bio je to veoma sofisticiran sistem merenja vremena koji je bio važan deo svakodnevnog života u starom Egiptu.

Drevni egipatski horoskop – istorija

Poreklo egipatskog horoskopa može se pratiti do drevne civilizacije Egipta, koja je cvetala pre više od 5.000 godina. 

Proučavanje zvezda i planeta bilo je važan deo egipatske religije i kulture, a praksa astrologije bila je rasprostranjena u celom društvu. Egipatski horoskop je bio zasnovan na ciklusima meseca i bio je povezan sa različitim životinjama i božanstvima. 

Verovalo se da svaki znak ima svoje jedinstvene karakteristike i da se može koristiti za predviđanje sudbine osobe. Praksa egipatske astrologije bila je usko povezana sa verskim uverenjima društva i korišćena je za sve, od predviđanja budućnosti do vođenja svakodnevnog života. 

Tokom vekova, praksa egipatske astrologije je evoluirala i bila je pod uticajem drugih kultura, uključujući Grke i Rimljane. Danas je proučavanje egipatskih horoskopa i dalje fascinantno i popularno područje proučavanja za ljude širom sveta.

Egipatski horoskopski znakovi

Egipatski horoskop je fascinantan i drevni sistem astrologije koji se hiljadama godina koristi za predviđanje budućnosti, usmeravanje svakodnevnog života i razumevanje karakteristika pojedinaca na osnovu datuma njihovog rođenja. 

Drevni egipatski horoskop se sastoji od 12 znakova, od kojih je svaki povezan sa različitim životinjama i božanstvima. Na ovoj listi ćemo istražiti 12 znakova egipatskog horoskopa, njihova značenja i božanstva sa kojima su povezani.

 1. Nil (1 – 7. januar, 19. – 28. jun, 1. – 7. septembar) – povezan sa bogom Hapijem, znak Nila predstavlja plodnost i nove početke.
 2. Amon-Ra (8 – 21. januar, 1. – 11. februar) – povezan sa bogom Amon-Ra, bogom sunca, znak Amon-Ra predstavlja kreativnost i liderstvo.
 3. Mut (22 – 31. januar, 8 – 22. septembar) – povezan sa boginjom Mut, boginjom majkom, znak Mut predstavlja majčinstvo i negovanje.
 4. Geb (12. – 29. februar, 20. – 31. avgust) – povezan sa bogom Gebom, bogom zemlje, znak Geb predstavlja stabilnost i utemeljenost.
 5. Oziris (1 – 10. mart, 27. novembar – 18. decembar) – povezan sa bogom Ozirisom, bogom zagrobnog života, znak Ozirisa predstavlja transformaciju i ponovno rođenje.
 6. Izida (11. – 31. mart, 18. – 29. oktobar, 19. – 31. decembar) – povezana sa boginjom Izidom, boginjom magije i plodnosti, znak Izide predstavlja intuiciju i negovanje.
 7. Thoth (1 – 19. april, 8 – 17. novembar) – povezan sa bogom Thothom, bogom mudrosti i pisanja, Thoth znak predstavlja intelekt i komunikaciju.
 8. Horus (20. april – 7. maj, 12. – 19. avgust) – povezan sa bogom Horusom, bogom neba i zaštite, znak Horus predstavlja snagu i zaštitu.
 9. Anubis (8 – 27. maj, 29. jun – 13. jul) – povezan sa bogom Anubisom, bogom zagrobnog života i mumifikacije, Anubisov znak predstavlja transformaciju i vođstvo.
 10. Set (28. maj – 18. jun, 28. septembar – 2. oktobar) – povezan sa bogom Setom, bogom haosa i promena, znak Set predstavlja promenu i transformaciju.
 11. Bastet (14. – 28. jul, 23. – 27. septembar, 3. – 17. oktobar) – povezan sa boginjom Bastet, boginjom zaštite i mačaka, znak Bastet predstavlja nezavisnost i zaštitu.
 12. Sekhmet (29. jul – 11. avgust, 30. oktobar – 7. novembar) – povezan sa boginjom Sekhmet, boginjom rata i lečenja, znak Sekhmet predstavlja snagu i lečenje.

Drugi aspekti egipatske astrologije

Pored 12 znakova egipatskog horoskopa, Egipćani su verovali u moć solarnog kalendara i njegovu sposobnost predviđanja budućnosti. 

Takođe su verovali u moć amajlija i talismana, koji su često bili ispisani astrološkim simbolima i nosili su ih za zaštitu i sreću. Pored toga, Egipćani su imali složen sistem proricanja koji je uključivao tumačenje snova, čitanje predznaka i proučavanje kretanja ptica i drugih životinja. 

Svi ovi aspekti egipatske astrologije igrali su važnu ulogu u životima starih Egipćana i danas su od interesa za astrologe i istoričare.

Egipatski horoskop je fascinantan i složen sistem astrologije koji zadivljuje ljude hiljadama godina. Njegovih 12 znakova, od kojih je svaki povezan sa različitim životinjama i božanstvima, pruža uvid u ličnosti i karakteristike pojedinaca na osnovu datuma njihovog rođenja. 

Pored toga, Egipćani su verovali u moć solarnog kalendara, amajlija i proricanja, što je sve bilo integrisano u njihove astrološke prakse. Iako su drevni Egipćani možda odavno otišli, njihovo nasleđe živi u bogatoj i zamršenoj tradiciji egipatske astrologije.